اجاره کانتینر ۲۰ فوت

عرض ۲٫۵ متر

طول ۶ متر

اتفاع ۲٫۵ متر

معادل یک خاور و یک وانت

بسیار محکم و غیر قابل نفوذ

برای اجاره کانتینر بیست فوت برای اثاثیه و لوازم منزل با ما تماس بگیرید:

مهندس پور خطایی: ۰۲۱۶۶۸۰۳۵۱۱

۰۹۱۲۱۸۲۸۷۵۰