اسلایدر

اجاره کانتینر 20 فوت

عرض 2.5 متر

طول 6 متر

اتفاع 2.5 متر

معادل یک خاور و یک وانت

بسیار محکم و غیر قابل نفوذ

برای اجاره کانتینر بیست فوت برای اثاثیه و لوازم منزل با ما تماس بگیرید:

مطالب مرتبط